Hiện vật bảo tàng

VÁY (tiếng M'Nông gọi là Jar M’Bân)

30

Trang phục của phụ nữ, thể hiện tay nghề và sự phân công lao động trong cộng dồng M’Nông. Hình chữ nhật, trang trí 9 dải hoa văn; một đầu mép váy trang trí dải hoa văn đường diềm một đầu chần một đường chỉ may; nền vải xanh đen, hoa văn màu đen, trắng, đỏ.