Hiện vật bảo tàng

MỀN (tiếng M'Nông gọi là Nach Njuh)

40

Dùng để giữ ấm khi ngủ, thể hiện tay nghề và sự phân công lao động trong cộng dồng M’Nông. Hình chữ nhật, được tạo thành từ hai khổ vải ghép lại, mỗi khổ vải gồm hai màu đỏ và đen. Trên nền vải màu đỏ có 10 dải hoa văn chạy song song dọc theo chiều dài mền; trên phần vải màu đen trang trí 3 dải hoa văn; nền màu đỏ hoa văn màu xanh , trắng.