Hiện vật bảo tàng

MỀN (tiếng M'Nông gọi là Ôi M’Bân)

64

Dùng đắp giữ ấm khi ngủ, thể hiện tay nghề và sự phân công lao động trong cộng dồng M’Nông. Hình chữ nhật, được ghép lại từ ba khổ vải, khổ vải màu đen (không trang trí hoa văn) ở giữa hai khổ vải màu đỏ nằm hai bên; khổ vải bên tay trái trang trí 11 dải hoa văn, khổ bên tay phẩi trang trí 10 dải hoa văn. Hai mép ngang của mền được cuốn và khâu bằng chỉ màu trắng, cuối các dải hoa văn trang trí là các tua vải được bện vào vào phần sát mép vải và thả tự do ở phần còn lại.