Hiện vật bảo tàng

Đầu sào điều khiển thòng lọng

35

Đầu sào là một thanh gỗ đẽo hình trăng khuyết (hai đầu nhỏ, ở giữa to), chính giữa thanh gỗ được tạo một khấc để buộc dây da trâu dài 21cm kết xoắn (bằng 2 sợi dây đơn da trâu) và gấp đôi lại, một đầu buộc vào khấc trên thanh gỗ, một đầu tạo thành vòng tròn (kính 7cm) gắn vào thân sào điều khiển khi đi săn; màu nâu