Hiện vật bảo tàng

VÁY (Tiếng Ê đê gọi là M’yêng)

30

Trang phục của phụ nữ Ê đê, có thể dùng làm sính lễ, đổi lấy dụng cụ lao động. Hình chữ nhật, được kết từ 2 tấm vải, trang trí 22dari hoa văn, hoa văn tập trung chủ yếu vào phần gấu, giữa thân và lưng; nền màu chàm, hoa văn trang trí màu cam, trắng, xanh, tím.