Hiện vật bảo tàng

Chiêng Knăh của dân tộc Ê đê

37

Hình tròn dẹp, thành cao xiên với mặt, xung quanh mặt trũng giữa mặt cao trên có núm lớn, thành đục hai lỗ để luồn dây đeo; màu nâu vàng