Hiện vật bảo tàng

Choé rượu cần của dân tộc Ê đê

29

Hình khối bầu dục, vành miệng phẳng, thành miệng đứng, cổ thấp thắt, thân cong xiên thuôn về đáy, đáy bằng không tráng men; thân tạo các đường rãnh dọc chạy xung quanh, thân phủ men xanh lụa nhạt, trên thân có dấu chữ hán; màu xanh lục nhạt