Hiện vật bảo tàng

Cối giã gạo của dân tộc Ê đê

60

Cối có hình trụ tròn thắt eo ở giữa, hai đầu loe, vành miệng bằng, lòng cong tròn, đế bằng. Phần thắt eo trang trí một bằng hoa văn hình tam giác chạy quanh thân; màu vàng nhạt