Hiện vật bảo tàng

Trống của dân tộc Mạ

33

Hình khối bầu dục hai đầu bằng, gồm có 2 phần: tang và mặt trống; tang trống làm từ một khúc gỗ nguyên khối, trên tang trống có 1 lỗ vuông nhỏ; mặt trống bịt bằng da của hai con trâu; màu xám.