Hiện vật bảo tàng

GIỎ ĐỰNG CÁ

26

Dùng để đựng cá, tôm, hạt giống…của người Mạ. Hình trụ tròn, cổ thắt miệng loe, đáy vuông, đan kín, đáy có gắn đế, vành miệng cạp bằng hai thanh tre, nứt bằng dây mây; màu nâu đen.