Hiện vật bảo tàng

Nồi đồng của dân tộc Mạ

28

Nồi tròn, thành miệng cong, trang trí hai chữ vạn đối xứng nhau, vành miệng hơi loe, vai và bụng nở, đáy lồi; trên vai được gắn 2 quai đối xứng nhau; thân trang trí 3 đường vân tròn nổi, giữa vân tròn thứ nhất và thứ hai có 6 cụm chấm tròn nổi hình bông hoa; Phần mặt đáy có một đường gân nổi chia đáy thành hai phần bằng nhau; Màu xám đen