Hiện vật bảo tàng

Nồi đồng của dân tộc Thái

26

Nồi tròn, vành miệng loe, thành miệng cong, thân xiên nở dần xuống đáy, đáy lồi; Miệng để trơn, vai có 2 quai mảnh dưới quai có ba đường vân tròn chạy xung quanh; trên thân cò gờ nổi chia nồi làm hai phần bằng nhau; màu xám đen