Hiện vật bảo tàng

Rìu đá

37

Hình thang cân, rìa lưỡi mài nhẵn, đốc có nhiều vết ghè; màu xanh