Hiện vật bảo tàng

Mảnh gốm

57

Mảnh thân, hình vỏ sò, mặt ngoài trang trí hoa văn khắc vạch, mặt trong nhẵn; màu nâu đỏ