Hiện vật bảo tàng

Súng AR15 (chiến lợi phẩm thu được tại càu Đăk Drô ngày 23/3/1975)

784

Hình chữ T gồm ba phần nòng, hộp tiếp đạn và báng súng; nòng thẳng trên có khe thước ngắm, đỉnh nòng có cánh tản nhiệt nòng được ốp nhựa hai phần ba chiều dài nòng; hộp tiếp đanh thẳng vuông góc với nòng, phía trên cso tay cầm; báng sungd hình thang ốp nhựa; màu đen và trắng