Hiện vật bảo tàng

Súng Carbine M2 (chiến lợi phẩm thu được tại suối Đắk Huýt, xã Quảng Trực, huyện Đắk R'lấp vào ngày 14/4/1971)

790

Súng dài, gồm nòng súng và báng súng. Nòng súng làm bằng thép bên ngoài ốp gỗ, trên có đỉnh đầu ruồi, khe thước ngắm, dưới có chốt lên đạn, hộp tiếp đạn và cò súng. Báng súng làm bằng gỗ, hình thang, trên có đục lỗ luồn dây đeo; màu nâu đen.