Hiện vật bảo tàng

Súng Lục ổ quay (Quà tặng từ cán bộ C24 tỉnh đội Quảng Đức sau khi đánh đồn Sana năm 1964; dùng để phòng thân từ năm 1964 - 1968)

29

Hình số 7, đầu nòng có gờ, giữ có ở quay có 08 lỗ tròn bên dưới là cò, phía sau là cần lên đạn và khoá an toàn, báng súng ốp hai miếng kim loại kẻ ô mắt cáo; màu nâu