Hiện vật bảo tàng

Vỏ bom BLU

35

Quân đội Mỹ và VNCH sử dụng trong chiến tranh Việt Nam từ 1966 – 1972. Vỏ bom có hình khối trụ đều, thon dần về phía đầu, bộ phận kích nổ được lắp vào phần thân, thân rỗng, phía đầu nhỏ; màu xanh