Hiện vật bảo tàng

Dao găm

37

Dao gồm hai phần cán và lưỡi; cán bằng nhôm hình thoi một đầu nhọn, một đầu bằng; lưỡi bằng thép mũi nhọn, hai rìa cạnh mài sắt lõm hai bên do bị mòn; lưỡi gắn vào cán bằng ba chốt kim loại; lưỡi màu nâu, cán màu vàng