Hiện vật bảo tàng

Máy đánh chữ

32

Thiết bị văn phòng dùng để soạn thảo văn bản. Hình hộp chữ nhật gồm 3 phần trục giấy, cần chữ và bàn phím; trên trục giấy có trục lăn và cần gạt; bộ cần chữ một đầu gắn vào bàn phím, một đầu có các mẫu chữ cái gồm hai kiểu in hoa và chữ thường, phía trước bộ cần chữ là dải tẩm mực; bàn phím gồm các phím nhựa tròn trên có in các ký tự, chữ số bên canh đó là phím khoảng trắng giưa các chữ hình chữ nhật; màu kem xám