Hiện vật bảo tàng

Chai

36

Dùng đựng muối, nước mắm tiếp tế cho bộ đội từ năm 1968 - 1971. Hình trụ tròn, phần trên thắt lại kéo cao tạo miệng, thành cổ chai hơi cong, vành miệng bo tròn tạo gờ; đáy lõm; màu nâu.