Hiện vật bảo tàng

Ba lô

55

Ban hậu cần tỉnh Quảng Đức cấp năm 1969, dùng để đựng dụng cụ y tế, tư trang cá nhân. Hình hộp chữ nhật, có nắp, miệng có dây rút, mặt sau gắn hai quai, hai bên có hai túi dạng hộp có nắp; màu xanh lá.