Hiện vật bảo tàng

Cây thu phát tín hiệu

36

Đây là thiết bị thu, phát tín hiệu, có thể hoạt động liên tục từ 65-70 ngày được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam từ 1954-1973.. Hình hoả tiễn, đầu nhọn, đuôi có cánh và gắn ăngten bằng nhựa bọc dây kim loại; màu xanh lá cây.