Hiện vật bảo tàng

30

Vật dụng dùng để đựng thức ăn hàng ngày trong gia đình.Tô tròn, vành miệng bo tròn, thành cong thuôn về đáy, chân đế thẳng; men trắng xanh vẽ lam, mặt ngoài vẽ kín hoa văn sen vịt, mặt trong vành miệng băng hoa văn dây lá, giữa lòng vẽ sen; trôn để mộc