Hiện vật bảo tàng

Tang H'Gơr

32

Hình nón cụt; mặt trong trang trí ba đường tròn nổi, mặt ngoài ba đường vết tròn lõm; trên chóp có lỗ tròn đường kính 0.6cm xung quanh có gờ. Tang H’gơr có màu nâu ở mặt ngoài. Mặt trong có màu nâu pha màu xanh của oxít đồng.