Hiện vật bảo tàng

Choé rượu cần của dân tộc M'Nông

34

Chóe hình quả lê, vành miệng giật cấp, loe, cổ thấp, thân phình to cong xiên thu về đáy, đáy lõm không phủ men; trên vai dắp 4 tai bên dưới là các đường bán nguyệt úp trên ba đường tròn nổi bên dưới; giữa thân trang trí hai đường tròn; màu trắng ngả vàng