Hiện vật bảo tàng

Vòng đeo tay của dân tộc M'Nông

30

Vòng hình tròn, có hoa văn bông hoa ở giữa, hai đầu vòng trang trí mỗi bên 8 dấu ngoặc kép.