Hiện vật bảo tàng

Vòng đeo tay của dân tộc M'Nông

31

Vòng hình tròn, có hoa văn hình xương cá ở giữa, hai đầu vòng trang trí mỗi bên 8 dấu ngoặc kép.