Hiện vật bảo tàng

Võng

53

Võng có hình chữ nhật, được may hai lớp bằng vải dù, hai đầu võng được gấp lại và chần hai đường chỉ song song nhau cách mép 4cm để làm chỗ luồn dây treo võng.; màu cỏ úa.