Hiện vật bảo tàng

Bình tông

29

Hình khối bầu dục, gồm hai phần nắp và thân; nắp bằng nhựa cứng màu đen, xung quanh có rãnh dọc, thân bằng inox lõm một bên hông; ngang thân có gờ hai phần gắn với nhau bằng đoạn dây xích; màu trắng