Hiện vật bảo tàng

Bình vôi

46

Vật dụng dùng để đựng vôi ăn trầu hàng ngày trong gia đình. Bình tròn, cổ thắt, vai xiên, thân cong xiên thuôn về đáy, chân đế choải, toàn thân phủ men màu sô cô la, trôn lõm phủ men sô cô la; màu nâu