Hiện vật bảo tàng

TÚI (tiếng M'Nông gọi là Dung Cheng)

52

Dùng để mang theo vật dụng cá nhân khi tham dự lễ hội hay đi công tác thể hiện đôi tay tài hoa của người phụ nữ. Túi hình chữ nhật có quai đeo, miệng túi có nắp; trang trí hoa văn màu đỏ, xanh; nền màu trắng, hoa văn đỏ, xanh.