Hiện vật bảo tàng

KHỐ (tiếng M’Nông goi là Troi)

33

Trang phục truyền thống của nam giới M’Nông. Hình chữ nhật, hai đầu khố bị rách, có ba dải hoa văn (màu đỏ và trắng) chạy dọc khố một dải ở chính giữa hai dải bên hai mép; màu đen.