Hiện vật bảo tàng

NỎ (tiếng Mạ gọi là Sơ Na)

29

Dùng săn bắn các loài thú cải thiện bữa ăn hằng ngày trong gia đình hoặc làm vũ khí khi cần thiết. Hình chữ thập gồm hai phần cánh và thân; trên thân có đục lỗ để luồn cánh nỏ, trổ khe để đặt mũi tên và đục lỗ để lắp lẫy; cánh nỏ là thanh gỗ hình dầu dục uốn cong là buộc dây; màu nâu.