Hiện vật bảo tàng

Gùi thu lúa của dân tộc M'Nông

33

Gùi có dáng hình chuông ngược, gồm ba phần thân, đế và quai đeo; thân có vành miệng loe, thành xiên thuôn về đáy, vành miệng là thanh tre cật bên trên là thanh tre nhỏ giữ không cho mép nan gùi lộ ra, vành miệng gùi được buộc (nứt) bằng dây mây; đế gùi là thanh tre mỏng uốn như hình bông hoa bốn cánh, trên có khoan lỗ để gắn vào gùi đáy và gắn hai thanh tre cật đan chéo hình chữ X.; hai quai gùi bằng mây thông nhau qua đế; thân được tạo hai băng hoa văn trang trí là các ô hình học; màu cánh gián