Hiện vật bảo tàng

Chiêng Yau của dân tộc M'Nông

42

Chiêng hình tròn, thành cao vuông góc so với mặt, trên chiêng có nhiều vết búa gò chỉnh âm; trên thành trổ hai lỗ nhỏ để luồn dây đeo; màu xám, nâu và xanh oxít đồng