Hiện vật bảo tàng

Cổ bồng

32

Vật dụng dùng để bày trái cây trên bàn thờ gia tiên. Cổ bông gồm 2 phần: Phần đĩa hình tròn, lòng rũng, vành bo tròn; Phần chân đế có dáng hình trụ tròn đứng; cổ bông màu nâu ánh đồng.