Hiện vật bảo tàng

Mền dù

25

Chiến lợi phẩm thu được của đội công tác Bác Ái sau trận đánh huyện Đức Lập tháng 8 năm 1968 được dùng làm tấm đắp từ năm 1968 – 1975. Hình chữ nhật, hoa văn rằn ri; màu xanh lá.