Hiện vật bảo tàng

TẤM BỌC VÕNG

30

Ban Hậu cần K6 năm 1973, dùng để bọc bên ngoài võng nhằm chống muỗi, giữ ấm khi ngủ, hay những lúc nghỉ ngơi trong thời gian tham gia cách mạng tại Căn cứ Nâm Nung từ năm 1973-1975. Hình chữ nhật, hai đầu may để luồn dây; hoa văn rằn ri, màu xanh lá cây