Hiện vật bảo tàng

VÕNG

33

Ban Hậu cần K6 năm 1973, dùng để ngủ, nghỉ ngơi trong thời gian tham gia cách mạng tại Căn cứ Nâm Nung từ năm 1973-1975. Hình chữ nhật, hai đầu chần kỹ làm chỗ luồn dây treo; màu xanh lá cây