Hiện vật bảo tàng

Gàu tát nước của dân tộc M'Nông

50

Dụng cụ dùng để tát nước của người M’Nông. Gàu có 2 phần: Phần gàu có dáng hình bán nguyệt, phía trước có gắn thanh tre tròn dẹp, đầu cán được làm bằng thân cây gỗ nhỏ; màu xám nâu.