Hiện vật bảo tàng

Gùi thu lúa của dân tộc M'Nông

31

Gùi có dáng hình chuông ngược, gồm ba phần thân, đế và quai đeo; thân có vành miệng loe, thành xiên thuôn về đáy, vành miệng là thanh tre cật bên trên là thanh tre nhỏ giữ không cho mép nan gùi lộ ra, vành miệng gùi được buộc (nứt) bằng dây mây; đế gùi là thanh tre mỏng uốn như hình bông hoa bốn cánh, trên có khoan lỗ để gắn vào gùi đáy và gắn hai thanh tre cật đan chéo hình chữ X; dây đeo (quai) gồm vòng để móc dây vòng dây hình bầu dục, dây móc đan tròn cuối dây có gắn một chạc cây nhỏ làm móc; màu nâu.