Hiện vật bảo tàng

NỒI ĐỒNG (Tiếng M’Nông gọi là Glah Ƀŭng)

29

Nồi tròn, thành miệng xiên, trơn, vành miệng hơi loe; vai và bụng nở, đáy lồi; Gồm 3 phần: Phần miệng không trang trí hoa văn; phần vai được được gắn 2 quai dưới quai có 2 đường vân tròn chạy xung quanh giữa 2 đường vân có 6 cụm hoa văn chấm tròn mỗi cụm có 6 nút tròn; đáy có 1 đường gân tròn chia đáy nồi thành phần bằng nhau; màu nâu vàng