Hiện vật bảo tàng

Nồi đồng của dân tộc M'Nông

27

NỒI ĐỒNG (Tiếng M’Nông gọi là Glah Ƀŭng) Đây là tài sản quý trông mỗi gia đình người M’Nông, thường được dùng để nấu cơm, đựng nước uống rượu cần trong các dịp lễ hội cúng tế thần linh. Nồi tròn, thành miệng cong, vành miệng loe, vai và bụng nở, đáy lồi; Mặt ngoài thành miệng được trang trí hình chữ vạn nằm đối xứng hai bên, trên vai được gắn hai quai nằm đối xứng, đồng thời trang trí 3 đường vân tròn nổi, nằm giữa đường vân tròn thứ 2 và thứ 3 được trang trí 3 nhóm hoa văn (trên mỗi nhóm hoa văn được trang trí 7 nốt tròn); Đáy có một đường gân nổi chia đáy nồi thành hai phần đều nhau; màu nâu đen