Hiện vật bảo tàng

YĂNG KÉ

32

Dụng cụ dùng ủ rượu cần dâng cúng thần linh trong các dịp lễ lớn của bon làng, gia đình. Dáng tròn, vành miệng bo tròn, thành miệng xiên, vai xiên, thân phình cong về đáy, đáy lõm không phủ men; màu nâu đen