Hiện vật bảo tàng

CHÓE TANG (tiếng M'Nông gọi là Yăng Tang Ir)

35

Dáng cao, vành miệng bo tròn, cổ thắt, thân cong xiên thuôn về đáy, đáy lõm không tráng men; màu xanh lục.