Hiện vật bảo tàng

Gùi có nắp của dân tộc Ê Đê

28

Gùi hình trụ tròn, gồm ba phần nắp, thân, quai; nắp hình nón đỉnh có núm làm tay cầm; thân hình trụ tròn gắn trên đế tre hình chữ X, trên thân tạo hoa văn trang trí hình học màu đen và các chùm tua len màu đỏ; quai bằng dây mây thông nhau qua đế một đầu buộc vào miệng gùi thông qua hai lố trên nắp; màu nâu