Hiện vật bảo tàng

Bành voi

40

Có hình dáng giống như chiếc giỏ lớn với 2 đầu uốn cong lên, được tạo thành những thanh gỗ nhỏ nối nhau bằng mộng, chốt tre và dùng dây kẽm để cột, mặt ngoài những thanh gỗ được tạo các rãnh gấp khúc làm hoa văn; Trên bành voi buộc 2 sợi dây mây dùng để cố định bành voi vào thân voi; mặt trước bành có trổ của để thuận tiện cho việc ra vào. Phần chân được ốp vào lưng voi có dáng cọng, hai chân trước của bành bọc 1 đoạn vỏ lốp xe để không làm đau voi; màu nâu xám