Hiện vật bảo tàng

Khố của dân tộc Ê đê

33

Khố hình chữ nhật, dọc chiều dài khố trang trí hai dải hoa văn, hai đầu khố trang trí hai băng hoa văn và các tua sợi được bện vào nhau; nền vải màu đen, hoa văn màu đỏ, vàng, xanh.