Hiện vật bảo tàng

Chiêng Knăh của dân tộc Ê đê

24

Hình tròn dẹp, thành cao vuông góc với mặt, trên thành đục hai lỗ để luồn dây đeo; màu nâu vàng